นางสาววาสนา อักษรคง

My feedback

 1. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  An error occurred while saving the comment
  นางสาววาสนา อักษรคง commented  · 

  ไม่มีใครรู้หรือทราบได้ว่าชีวิตหลังแต่งงานนั้นมันวิเศษมากเพียงใด

Feedback and Knowledge Base